ЦЕХ И СТРОИТЕЛСТВО - Максимална товароносимост - 150 kg