ДОМАШЕН ТЕКСТИЛ - Метод на окачване - Плисена лента (окачена на клещи или куки)