ДОМАШЕН ТЕКСТИЛ - Задължителни свойства - Нарастващ