ДОМАШЕН ТЕКСТИЛ - Задължителни свойства - Ватирани