Правила и условия

ЧЛЕН I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези общи условия (наричани по-нататък „ОУ") уреждат условията и задълженията на PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, идентификационен номер: 52021441, Номер по ДДС: SK2120865483, регистрирана в Търговския регистър на Словакия на 27.10.2018 г., Интернет №: 162370/B в Bratislava III  (наричан по-долу „Продавач") и купувачът (наричан по-долу „Купувач") при покупка на стоки от Продавача чрез www.delamart.bg. ОУ са неразделна част от договора, сключен между Купувача и Продавача от разстояние чрез електронния магазин.

 

Информация за контакт:

Адрес: PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Словашка република

Номер: 52021441

TIN: 2120865483

Данъчен номер: SK2120865483

IBAN: CZ9220600000000001186396

електронна поща: info@delamart.bg

Фирмата е вписана в Търговския регистър на Окръжния съд в Bratislava III със седалище в Námestie Biely kríž, 7, 836 07 Bratislava.

Компанията е регистрирана на 27.10.2018 г., номер на вписване 162370/B

 

ЧЛЕН II: ПОРЪЧКА И ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Валидността на поръчката зависи от вярното и пълно попълване на всички данни, изисквани от Купувача.

Те са:

а) Личното и фамилното име (или фирмено наименование) на Купувача

b) Адрес за доставка и/или за фактуриране

c) Фирмено наименование, данъчен идентификационен номер, номер по ДДС в случай на юридически лица

г) Актуални данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер)

д) Идентификация на стоките (може да бъде името или кодът на стоките)

е) Количеството на поръчаните стоки

Поръчката, създадена в магазина и изпратена от Купувача, се счита за обвързващ проект на договор за покупко-продажба, докато не бъде потвърдена от Продавача. Уведомителното електронно писмо с резюме на поръчката, което съдържа списъка на стоките, сумата за плащане и идентификационните данни на Купувача, се счита за потвърждение на поръчката. Доставката на уведомителния имейл до входящата поща на Купувача не е гарантирана. Купувачът е длъжен да проверява и други папки на своя имейл адрес, например папката за спам поща.

В случай че Купувачът установи несъответствия в поръчката в уведомителния имейл, той е длъжен незабавно да уведоми за това Купувача по електронна поща на адрес info@delamart.bg

С получаването на поръчката и изпращането на уведомителен имейл се сключва договор между Продавача и Купувача, от който произтичат следните задължения за двете страни:

 1. доставяне на стоките на Купувача на договорената цена, качество и количество
 2. доставка на стоките на Купувача на уговореното място на доставка на уговорената дата
 3. поемане на ангажимент от страна на Купувача за приемане на стоките
 4. задължение на Купувача да заплати договорената сума по договорения начин

Купувачът се съгласява със задължението за заплащане на сумата за поръчаните стоки и потвърждава съгласието си в момента на изпращане на поръчката, която се изпраща чрез натискане на бутона „поръчка със задължение за плащане“.

Всяка промяна на поръчката след потвърждаването ѝ от Продавача е възможна само след взаимно съгласие между Купувача и Продавача.

Продавачът не носи отговорност за забавяне на уговорената дата на доставка на стоките, както и за други вреди, причинени от Купувача поради неправилно или непълно представяне на всички необходими данни при създаване на поръчката.

 

ЧЛЕН III: УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Продавачът обикновено изпраща поръчаните стоки в рамките на 1-5 работни дни, максимум в рамките на 30 календарни дни. Ако срокът за доставка надхвърля 30 календарни дни, Продавачът уведомява Купувача за този факт по електронна поща или по телефона и го информира за удължения срок за доставка.

Купувачът има право да се откаже от договора, ако поръчаните стоки не са доставени дори в рамките на този удължен срок за доставка. Продавачът е длъжен да върне на Купувача покупната цена в 14-дневен срок, ако тя вече е била платена от Купувача.

В случай, че Продавачът не достави или не е в състояние да достави поръчаните стоки, Продавачът е длъжен да; информира незабавно Купувача по електронна поща или по телефона и да договори с Купувача заместващо изпълнение, което може да се състои в бъдеще:

 1. в доставката на заместваща стока, която е сходна по характеристики с първоначално поръчаната стока
 2. във възстановяване на покупната цена по банковата сметка на Купувача, ако тя вече е била платена от Купувача

В деня на изпращане на поръчката Купувачът се уведомява за този факт чрез имейл или SMS на телефонния номер, който е посочил в поръчката.

Стоките се изпращат чрез куриерска услуга на адреса, който Купувачът е посочил в поръчката като адрес за доставка. Лично получаване в седалището на Продавача не е възможно.

Купувачът се информира от куриерската служба за датата на доставка на поръчката. Ако тази дата на доставка не го удовлетворява, Купувачът договаря датата на доставка директно с куриерската фирма.

Ако Купувачът не присъства на посочения адрес на обявената дата на доставка и не може да бъде открит по телефона на посочения от него в поръчката номер, въпреки че е бил информиран за планираната дата на доставка, както и за възможността да избере алтернативна дата на доставка чрез SMS, изпратен от куриерската фирма; Купувачът носи отговорност за вредите, причинени от това действие на Продавача.

Разходите по повторната доставка на стоките до Купувача са за сметка на Купувача. 

При приемането на стоките се препоръчва Купувачът да провери целостта на опаковката, в която са опаковани стоките, и да удостовери чрез подпис получаването на стоките. В случай че при приемането на стоката Купувачът установи, че опаковката е повредена, препоръчваме да напише протокол за установената повреда с куриерската фирма и впоследствие да информира Продавача за този факт.

Куриерската фирма носи отговорност за повредите на стоката по време на транспорта.

След като получи стоката, Купувачът следва да провери дали доставената стока отговаря на вида и качеството на поръчката и дали не е повредена по време на транспорта, дори опаковката да не съдържа видими следи от повреда.

Ако Купувачът открие несъответствия, той/тя следва да информира Продавача без неоправдано забавяне по електронна поща на адрес info@delamart.bg.

Моля, имайте предвид, че всеки компютър показва цвета на продуктите по различен начин в зависимост от индивидуалните настройки.

 

ЧЛЕН IV: ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

Покупната цена на отделните стоки винаги се показва в магазина www.delamart.bg до конкретния продукт. Цената винаги се посочва с включен ДДС.

Продавачът си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки по всяко време, като цените влизат в сила от момента на публикуването им в електронния магазин www.delamart.bg.

За Купувача е валидна само цената, която е била в сила към момента на подаване на поръчката. Намаляването на първоначалната цена след подаването на поръчката не дава право на Купувача да иска връщане на разликата, а увеличаването на първоначалната цена след получаването на поръчката не дава право на Продавача да иска заплащане на разликата.

Цената на стоката, която е посочена в поръчката, е обвързваща и за целите на евентуална бъдеща рекламация.

 

ЧЛЕН V: ИЗПРАЩАНЕ И ОПАКОВКА

Доставката на стоките до клиента се осигурява чрез куриерската фирма GLS. Обичайното време за доставка на стоките чрез куриер е от 1 до 2 работни дни.

Стойността на пощенските разходи се добавя към цената на стоките.

- при плащане чрез електронно банкиране (плащане с превод, плащане с карта) цената на пощенските разходи е 9,80 лв.
- при плащане с наложен платеж цената на пощенските разходи се увеличава с такса от 2,90 лв. Така крайната цена на пощенските разходи е 12,70 лв.
Продавачът може да коригира размера на пощенските разходи по всяко време. Размерът на пощенските разходи, който е бил валиден към момента на подаване на поръчката, е задължителен за Купувача.

 

ЧЛЕН VI: УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ


- Наложен платеж при доставка: В този случай Купувачът се съгласява да плати цялата сума при получаване на стоката от куриерската фирма.
- Плащане с кредитна карта: сумата на поръчката ще бъде платена онлайн с помощта на вашата кредитна карта.
- Плащане по банков път


В случай на рекламация или отказ от договора, ако сумата вече е била платена, Продавачът си запазва правото да върне тази сума на Купувача само по банков път по сметка в рамките на максимум 14 дни от признаването на рекламацията или отказа от договора.

 

ЧЛЕН VII: АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Купувачът има право да анулира поръчката, без да посочва причина, не по-късно от 14 дни от получаването на стоката.

Продавачът си запазва правото да анулира поръчката на Купувача или част от нея в следните случаи:

 1. ако стоките вече не се произвеждат
 2. ако стоката в момента не е налична и Продавачът не може да гарантира, че тя ще бъде налична отново в близко бъдеще 
 3. ако поради технически причини в системата е създадена поръчка за неналична стока
 4. ако поръчката не може да бъде потвърдена поради неправилни данни за контакт на Купувача

В случай че възникне някоя от ситуациите, изброени в точка а, б, в, Продавачът е длъжен незабавно да се свърже с Купувача и да предложи по-нататъшни действия за разрешаване на проблема.

Купувачът може да не е съгласен с предложените алтернативни решения и може да се откаже от договора.

Ако в тези случаи поръчката е била платена от Купувача, Продавачът се задължава да върне получената сума обратно по сметката на Купувача, не по-късно от 14 дни от оттеглянето от договора.

 

ЧЛЕН VIII: ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Купувачът може да се откаже от договора в рамките на 14 дни от получаването на стоката, дори и без да посочва причина.

Продавачът се задължава да върне на Купувача сумата за изплащане на стоките без неоправдано забавяне, не по-късно от 14 дни от датата на връчване на уведомлението за отказ от договора.

Продавачът не е длъжен да върне плащането на потребителя преди стоката да му бъде доставена или докато потребителят не докаже, че стоката е върната на Продавача. 

Разходите, свързани с връщането на стоките на Продавача, се поемат от Купувача.

Поръчката не може да бъде анулирана в случай на специфични продукти, които се произвеждат въз основа на изискванията и нуждите на клиента, като например завеси по поръчка. Стоките се произвеждат само след създаване на поръчка точно според нуждите на конкретния клиент. Клиентът се информира предварително за този факт.

Замяна на стоки за нови

Купувачът има право да поиска замяна на стоки в рамките на 14 дни от доставката. Продавачът се задължава

 1. да предостави на Купувача стоките в съответствие с изискванията на Купувача
 2. да възстанови платената сума от Купувача, ако Продавачът не е в състояние да предостави стоките

Срокът за доставка на заместващи стоки е същият като при поръчка на нови стоки.

Продавачът се задължава да върне на Купувача заплатената за стоките сума без неоправдано забавяне, не по-късно от 14 дни от връчването на уведомлението за отказ от договора.

Продавачът не е длъжен да върне плащането на потребителя преди стоката да му бъде доставена или докато потребителят не докаже, че стоката е върната на Продавача.

При отказ от договора, дори и в случай на замяна на стоки с нови, стоките трябва да отговарят на следните критерии:

 1. стоките трябва да бъдат изпратени с фактура
 2. стоката трябва да има всички етикети, с които е била доставена
 3. стоката трябва да е в оригиналната си и неповредена опаковка
 4. стоката не трябва да бъде носена, прана, гладена
 5. стоките не трябва да показват признаци на износване извън тестването
 6. за да опростим процеса, ви молим да попълните този формуляр

 

Продавачът няма да приеме пратката от Купувача, ако той я е изпратил с наложен платеж.

 

АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ

PROLOGICA PP s. r. o.

SANTION NR. 1A 417078,

Sation Romania

 

ЧЛЕН IX: РЕКЛАМИРАНЕ НА СТОКИТЕ

1. С изпращането на поръчката до Продавача, Купувачът потвърждава и признава, че е напълно запознат с Политиката за рекламации на Купувача и е съгласен с условията на поръчката. С изпращането на електронната поръчка до Продавача Процедурата за рекламации става задължителна за Купувача. Процедурата за рекламации е публично достъпна на www.delamart.bg.

2. Проверка на стоките при получаването им

При получаването на стоките се препоръчва Купувачът да провери целостта на опаковката, в която са опаковани доставените стоки. Ако при получаването на стоките се установи, че опаковката не е в добро състояние, Купувачът има възможност да напише протокол за установените повреди директно на място със служител на куриерската фирма, доставила стоките. Същевременно Купувачът следва незабавно да уведоми Продавача за този факт.

Пратка, покрита със защитната лента на Продавача, се счита за неповредена, неотворена и оригинална. Ако защитната лента на Продавача е повредена при приемането на стоката или ако при приемането на стоката Купувачът открие допълнителни повреди по опаковката или неразрешено отваряне на пратката, той/тя не е длъжен да приеме такава пратка. Въпреки това той/тя трябва да състави протокол със служител на куриерската фирма на място, в който да посочи причината, поради която пратката не е била приета.

Ако Купувачът приеме стоката и едва впоследствие установи, че стоката е непълна или повредена по друг начин при транспортирането, като тази повреда не е била видима върху външната опаковка на стоката или защитната лента на Продавача, Купувачът има право да подаде жалба до Продавача. 

Купувачите могат да подадат жалба на адрес:

PROLOGICA PP s. r. o.

SANTION NR. 1A 417078,

Sation Romania

 

При предявяване на рекламация Купувачът не може да изисква от Продавача незабавно решаване на рекламацията, която ще бъде разгледана от отдела за рекламации на Продавача в законоустановения срок и в съответствие с настоящите Правила за рекламации,

3. Препоръчваме Купувачът да попълни формуляр за рекламация, който е достъпен на www.delamart.bg.

В този формуляр трябва да се предостави следната информация:

a) Идентификация на купувача, т.е. фирмено наименование/име и фамилия,

б) Номер на електронната поръчка,

в) Описание на дефектите на стоките

г) Име и номер на банковата сметка на Купувача, име и код на банката, в която се води сметката.

д) Дата

е) Подпис на купувача, ако изпращате попълнения формуляр по електронна поща.

 

В случай на грешен или непълен формуляр или ако формулярът за рекламация не е придружен от фактура, Продавачът ще покани Купувача да попълни/поправи липсващите/неправилните данни или да приложи липсващите документи.

В случай че Купувачът не отговори на електронната поща или телефонното обаждане от страна на Продавача, Продавачът си запазва правото да не продължи разглеждането на рекламацията и стоките ще бъдат върнати на Купувача за негова сметка на адреса, посочен във формуляра.

В случай че Купувачът не изпрати стоките, за които се отнася рекламацията, заедно с формуляра за рекламация и фактурата, Продавачът има право да не продължи процедурата по рекламация до момента на доставка на стоките, за които се отнася рекламацията. Ако дори след многократни искания от страна на Продавача, Купувачът не достави стоките, предназначени за рекламация, това означава, че Купувачът не възнамерява да прави рекламация на стоките.

4. Гаранционни условия и гаранционен срок

Гаранционният срок за доставените стоки е 24 месеца и започва да тече от датата, на която стоките са предадени на Купувача. Рекламацията трябва да бъде направена от Купувача преди изтичането на гаранционния срок. Изтичането на този срок прекратява правото на Купувача да предяви рекламация.

При рекламация могат да се предявяват само стоки, които са закупени от Продавача и които са платени. Във формуляра купувачът следва да опише възможно най-точно причините за рекламацията, т.е. дефектите на стоката, за които се предявява рекламация на поръчаната стока.

За дефект на стоката не се счита дефект, възникнал през гаранционния срок в резултат на износване на стоката, неправилна употреба, неадекватно или неподходящо третиране, в резултат на естествени промени в материалите, от които е изработена стоката, в резултат на повреда, причинена от купувача или трето лице, или в резултат на друга неправилна употреба от купувача или трето лице.

Фиктура (доказателство за закупуване на стоките) е част от всяка доставена стока. Фактурата служи като гаранционен документ. Купувачът е длъжен винаги да прилага фактура към попълнения формуляр. Неприлагането на фактурата прекратява правото на Купувача да подаде жалба. Купувачът няма право да подава жалба дори в случай на дефекти, за които е знаел или е бил информиран от Продавача в момента на подаване на поръчката.

Продавачът е длъжен да приеме и разгледа всяка рекламация, ако условията за предявяване на рекламация са изпълнени от Купувача. 

Продавачът може да прекрати процедурата по рекламация по един от следните начини:

 1. поправи и върне рекламираната стока на Купувача,
 2. замени дефектните стоки с нови,
 3. възстанови покупната цена на Купувача,
 4. плати на Купувача разумна отстъпка от цената на стоките,
 5. отхвърли рекламацията на Купувача.

Начинът на разглеждане на рекламациите се определя от Продавача след споразумение с Купувача. Процедурата по разглеждане на жалби не може да продължава повече от 30 дни. В противен случай Купувачът има право да поиска същата стока или право да се откаже от договора и да поиска възстановяване на платената покупна цена. 

Продавачът информира Купувача за резултата от процедурата по рекламация, като изпрати електронно съобщение на електронния адрес на Купувача.

5. Заключителни разпоредби

Продавачът си запазва правото да допълва и/или променя процедурата за рекламация по всяко време.

Допълненията и/или измененията на настоящия Правилник за рекламации влизат в сила от датата на публикуването им на www.delamart.bg.

 

ЧЛЕН X: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (GDPR)

В случай на обработване на лични данни, което се основава на съгласието на заинтересованите лица за целите на изпращане на търговски съобщения и за целите на други директни маркетингови дейности на интернет търговеца.

 1. АДМИНИСТРАТОР ЗА ИДЕНТИЧНОСТ И ДАННИ ЗА КОНТАКТИ
  Администратор на Вашите лични данни е фирма PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Република Словакия, идентификационен номер: 52021441 (наричан по-долу „администратор“).
  Данните за контакт с администратора са както следва: PROLOGICA PP s. r. o., Agátová 3406/7A, 841 01 Bratislava, Република Словакия, e-mail адрес info@delamart.bg. Администраторът не е назначил служител по защита на данните

 2. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  Правната причина за обработка на личните Ви данни е Вашето съгласие, дадено на този администратор в съответствие с чл. 6 ал. 1 буква а) Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) (наричан по-долу „Регламентът“).

 3. ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
  Целта на обработването на Вашите лични данни е изпращане на данъчни документи, бизнес съобщения, стоки и други маркетингови дейности от администратора към Вашето лице.
  Няма автоматично индивидуално решение на администратора по смисъла на чл. 22 от наредбата.

 4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  Срокът, за който личните Ви данни ще бъдат съхранявани от администратора, е 5 години, но най-дългият до оттеглянето на Вашето съгласие за обработване на лични данни (за целта на обработването).

 5. ДРУГИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
  Други получатели на вашите лични данни ще бъдат компании:
  • EVici webdesign s.r.o. - Upgates системен оператор на електронния магазин,
  • Websupport, s.r.o. - регистрация на домейн, обработка на e-mail кутии
  • Heureka Group a.s. - обработка на въпросника за удовлетвореност
  • Facebook Inc - Администратор на онлайн рекламни кампании
  • Google LLC - Доставчик на услуги: Google Adwords, Google Analytics
  • INTELIMAIL s. r. о. - изпращане и обработка на имейли
  • Global Payments s.r.o. - оператор на платежен портал
 6. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ
  1. При условията, посочени в регламента, имате право да поискате достъп до вашите лични данни от администратора, право да коригирате или изтриете личните си данни или да ограничите тяхното обработване, право да възразите срещу обработването на личните ви данни , както и правото да прехвърляте вашите лични данни.
  2. Имате право да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни по всяко време. Това обаче не засяга законосъобразността на обработването на вашите лични данни преди такова оттегляне на съгласието. Можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни на info@delamart.bg
  3. Ако смятате, че обработването на личните Ви данни е било нарушено или Регламентът е нарушен, вие, наред с други неща, имате право да подадете жалба до надзорния орган.
  4. Нямате задължение да предоставяте лична информация. Предоставянето на Вашите лични данни не е законово или договорно изискване, нито е изискване, което е необходимо за сключване на договор.

ЧЛЕН XI: АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. В случай, че Купувачът не е доволен от начина, по който Продавачът е разгледал жалбата си, или смята, че Продавачът е нарушил правата му, Купувачът има право да се свърже с Продавача за искане за обезщетение. Ако Продавачът отговори на искането на Купувача съгласно предходното изречение или не отговори на такова искане в срок от 30 дни от датата на изпращането му до Купувача, Купувачът има право да направи предложение за иницииране на алтернативно разрешаване на спор по реда на § 12 от Закон №. 391/2015 Сб. за алтернативно разрешаване на спорове и за изменения на някои закони (наричан по-долу „Акт за алтернативно разрешаване на спорове“).
  Съответният субект за алтернативно разрешаване на потребителски спорове с Продавача е (i) Словашката търговска инспекция, с която можете да се свържете за тази цел в Централния инспекторат на SOI, Отдел за международни отношения и ADR, Prievozská 32, Пощенски код 29, 827 99 Братислава или по електронен път на ars@soi.sk или adr@soi.sk или (ii) друго съответно упълномощено юридическо лице, регистрирано в списъка на субектите за ADR, поддържан от Министерството на икономиката на Словашката република, списъкът на допустимите субекти е наличен на: (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), като Купувачът има право да избере към кой от изброените субекти за алтернативно разрешаване на спорове да се обърне. Това не засяга възможността да се стигне до съда. Купувачът може да използва онлайн платформата за разрешаване на спорове, достъпна на http://ec.europa.eu/consumers/odr/, за да подаде алтернативно предложение за разрешаване на спорове.
 2. Съгласно § 12, ал. 3 от Закона за алтернативно разрешаване на потребителски спорове, предложението на Купувача за започване на алтернативно разрешаване на спорове трябва да съдържа:
  1. име и фамилия на потребителя, адрес за доставка, електронен адрес и телефон за връзка, ако има такъв,
  2. точното име на Продавача,
  3. пълно и разбираемо описание на решаващите факти,
  4. посочване на това, което Купувачът, като потребител, изисква,
  5. датата, на която Купувачът като потребител се е обърнал към Продавача с искане за обезщетение и информация, че опитът за разрешаване на спора директно с Продавача е неуспешен,
  6. изявление, че същото предложение не е изпратено до друг орган за АРС, съдът или арбитражният съд не е решил делото, по делото не е сключен договор за медиация или АРС не е прекратено по делото по реда на § 20 ал. 1 буква а) до д) от Закона за алтернативно разрешаване на спорове.

Предложението може да бъде подадено на хартиен носител, в електронен вид или устно в протокола. За подаване на предложение Купувачът може да използва формуляр, чийто образец е на разположение на Купувача за изтегляне на уебсайта на Министерството (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1) и всеки ADR обект. Купувачът прилага към предложението документи, свързани с предмета на спора, които доказват изложените в предложението факти.

Алтернативно разрешаване на спорове може да се използва само от потребител (физическо лице), който не действа в рамките на своята дейност, работа или професия при сключване и изпълнение на потребителския договор. Алтернативното разрешаване на спорове се отнася само до спор между потребител и продавач, чиято стойност надвишава 20 евро, произтичащ от потребителски договор, сключен от разстояние.

 

ЧЛЕН XII: АБОНАМЕНТ И ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 
Купувачът се съгласява с изпращането на информация, свързана със стоките, услугите или дейността на Продавача, на електронния адрес на Купувача и освен това се съгласява с изпращането на информационен бюлетин от страна на Продавача на електронния адрес на Купувача. Неговото задължение за информиране на Купувача в съответствие с чл. 13 от ОРЗД, свързано с обработването на лични данни на Купувача за целите на изпращане на търговски съобщения, се изпълнява от Продавача чрез отделен документ.
 
Купувачът се съгласява на неговия компютър да бъдат съхранени така наречените „бисквитки“. В случай, че е възможно да се извърши покупка на уебсайта и да се изпълнят задълженията на Продавача по договора за покупко-продажба, без така наречените „Бисквитки“ да бъдат поставени на компютъра на Купувача, Купувачът може по всяко време да оттегли съгласието по предходното изречение. 

 

Последна актуализация на 01.03.2024 г.