Завеси за беседка - Размер - Ширина: 155 см Дължина: 220 см