ДЕКОРАЦИИ - Задължителни свойства - За първокурсници